Ing. Igor  ŠESTÁK  ( 52r. )

kandidát na primátora mesta Vranov nad Topľou

- rodený Vranovčan, ženatý,  dve dospelé deti
- povolaním pedagóg, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou
- absolvované vzdelanie: Drevárska fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene a Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove (DPŠ), mnoho kurzov doma, aj v zahraničí

Spoločenské aktivity:

 • zakladateľ a “duša“ jedného z prvých „porevolučných“ mládežníckych klubov  na Slovensku - klubu Rocklet vo Vranove n.T. Tento klub organizoval množstvo podujatí nielen pre stredoškolákov v meste, ale aj pre širokú verejnosť, keďže po zániku spoločnosť Warano ešte neexistoval Mestský dom kultúry. Známe boli veľké podujatia ako Vranovský kľúč, Kolesománia, Challenge day,  Správne dievča, série benefičných koncertov pre mentálne postihnuté deti Dúhový most, Vranovský zvonček, s účasťou významných slovenských, aj zahraničných osobností kultúrneho, spoločenského a športového diania
 • krátko tréner ligového juniorského volejbalového oddielu dorast chlapcov TJ SOKOL SOUP
 • dlhoročný komentátor, činovník, a neskôr aj krátko prezident  Mestského futbalového klubu
 • dlhoročný moderátor a manažér Športového klubu boxu vo Vranove n.T.
 • organizátor a moderátor spoločenských podujatí
 • bol pri zrode Materského centra Slniečko, je jeho čestným „krstným ockom“

Pracovné skúsenosti: 

 • po absolvovaní vysokej školy a základnej  vojenskej služby nastúpil v r. 1989 do š.p. BUKÓZA, kde pôsobil  v závode Nábytkáreň postupne na postoch výrobného robotníka, technológa prevádzky,  a neskôr aj vedúceho prevádzky lepených dosák so 120 zamestnancami
 • od r. 1993 nastúpil ako zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v SOU papierenskom (dnes  SOŠ drevárska) a zároveň ako učiteľ odborných predmetov. Od r. 2005 už pôsobí na tejto škole ako jej riaditeľ

Skúsenosti z komunálnej politiky:

 • od r. 2002 dodnes poslancom Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou
 • v rokoch 2002 - 2006 zástupca primátora mesta
 • počas štyroch volebných období zakaždým poslanec MsZ s najvyšším počtom hlasov vo voľbách zo všetkých poslancov, predseda Klubu nezávislých poslancov
 • člen Mestskej rady, člen výboru mestskej časti JUH, Správnej rady MŠK, a počas obdobia aj člen viacerých komisií MsZ