V zmysle platnej legislatívy zverejňujem „SPRÁVU O PROSTRIEDKOCH VYNALOŽENÝCH NA KAMPAŇ…“ okrem stránky MV SR, aj na svojom webovom sídle. Možno sa zdá, že náklady na kampaň sú vyššie, ako u ostatných kandidátoch na primátora mesta, ja však len dodám, že ja som zverejnil skutočne všetky náklady…..