V stredu 24.októbra sa na vlastné vyžiadanie  Igor Šesták stretol v Prešove s vedúcim odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja,  Júliusom  Zbyňovským.  Vedúceho odboru podrobne informoval o vzniknutej situácii vo Vranove v súvislosti s dočasným zrušením ambulancie klinickej onkológie, ale aj ďalších pracovísk z pohľadu obyvateľa mesta, ale aj z pohľadu  dosiaľ stále ešte poslanca mestského zastupiteľstva.  Poukázal na veľmi nepriaznivý dopad na starostlivosť o zdravie občanov Vranova,  vzhľadom na silné ekologické zaťaženie regiónu v tzv. Trojuholníku smrti,  a tým aj stúpajúcom počte  onkologických chorôb, porúch štítnej žľazy, či srdcovo-cievnych chorôb, ako aj ich nadpriemernému výskytu oproti iným, častiam Slovenska.

J. Zbyňovský si pozorne vypočul tieto informácie, ako aj to, čo si myslia občania o ďalšom vývoji nemocnice vo Vranove.  Poznamenal, že po zverejnenej výzve zaznamenal zvýšený záujem o dianie v oblasti zdravotníctva vo Vranove, a sľúbil, že sa bude intenzívne osobne zaujímať u vedenia nemocnice o tom, prečo k danému kroku došlo, a ako túto situáciu budú riešiť. Vysvetlil  pozíciu a možnosti odboru zdravotníctva kraja pri riešení tejto situácie.  Igor Šesták sa pýtal aj na zrušenie a prípadne znovu vrátenie zubnej pohotovosti späť do Vranova z Humenného.  Vedúci odboru zdravotníctva vysvetlil postupnosť krokov, ktoré je potrebné spraviť, aby to bolo realitou.  Je to teda reálne, a my vo Vranove urobíme k tomu prvé kroky. Prešovský samosprávny kraj   po splnení podmienok urobí ďalšie opatrenia, aby zubná pohotovosť vo Vranove dostala zelenú.

Výzva Igora Šestáka sa stretla s obrovskou odozvou. Reagovali už na ňu poslanci PSK P. Kocák a M. Fedor, ktorí chcú túto situáciu riešiť aj v zdravotníckej komisii, predseda PSK M. Majerský, podpredseda PSK M. Jakubov, šéfredaktor Vranovských noviniek, prednosta OÚ A. Krišanda, bývalá riaditeľka Úradu verejného zdravotníctva vo Vranove V. Sládeková, ale aj množstvo občanov , ktorí vyjadrili podporu tejto snahe lajkom, zdieľaním, správami a radami. Potvrdil sa tak fakt, že zdravie sa týka naozaj všetkých a musíme tak všetci aj držať spolu.

Ďalšie kroky?   Určite ich bude viac a už vo viacerých líniách s vyššie menovanými podporovateľmi. Určite budeme iniciovať stretnutie s vedením nemocnice, chceme túto tému dostať aj na rokovanie správnej rady nemocnice, kde má svoj 34% podiel Prešovský samosprávny kraj. O všetkých krokoch vás budeme postupne podrobne informovať. Nie je však dôležité hovoriť o všetkých jednaniach, dôležitý je výsledok. A o ten naplno zabojujeme.

Pridajte sa k nám !

 

I. Š. Team