Potenciál Tople je naozaj veľký – no uvedomili sme si ho najviac pred ôsmimi rokmi, keď sa Topľa 5. júna 2010 vyliala zo svojich brehov a bola všade – dokonca aj veľký obchodný reťazec pri našej slávnej križovatke sa vtedy mohol zásobovať asi iba gondolami... Ale odvtedy sa urobili prvé protipovodňové opatrenia a odvtedy sa situácia neopakovala. Ale skutočne – potenciál Tople je naozaj veľký. V túto chvíľu neviem, či by bola reálna malá vodná elektráreň ako zdroj elektrickej energie (je to skôr otázka na vodohospodárov), preto som v plánoch s takou variantou nepočítal. Ale to neznamená, že to nemôže byť. Ak ste si podrobnejšie pozreli môj volebný program, tak tam som sa jasne vyjadril, že s územím okolo Tople počítam ako výbornou rekreačnou zónou. Podľa mne dostupných informácií, protipovodňové opatrenia povodia Tople zahŕňajú aj vybudovanie valu. A ja počítam, že prostredníctvom európskych fondov, využijeme tento val na vybudovanie cyklotrasy, ako aj priľahlej rekreačnej zóny. Na trase budú pointy na oddych, kde je priestor na budovanie posedení, ohnísk, športovísk, bufetov, informačných tabúľ, kyslíkových dráh , ale aj ako napríklad Vy navrhujete, na požičovne lodiek, korčúľ, bicyklov. Takže určite tento potenciál plánujem využiť. Od Gaury, po Lopaty, aj ďalej – asi viete, o čom hovorím...
Volebný program je dosť podrobný dokument, ale nedokáže obsiahnuť všetky otázky a problémy mesta. Ako som sa viackrát vyjadril, ten môj je otvoreným dokumentom, ktorý sa bude dopĺňať podľa ohlasu a pripomienok obyvateľov. A podľa priorít. Takže uznávam, že som sa nevenoval podrobne architektúre. Ale to preto, že v prípade úspechu to budem riešiť s odborníkmi (ja som v tomto ohľade mimo odbor). Rámcovo som však spomenul, že budem chcieť otvoriť územný plán mesta, aj kvôli IBV a ďalšej potrebnej zástavbe. Plne s Vami súhlasím, že inteligentná architektúra musí rešpektovať určité pravidlá pri povoleniach, ale aj pri realizácii výstavby ich plne rešpektovať. V rukách to má stavebný úrad, ale aj architekt pôsobiaci v rámci štruktúry mestského úradu. A čo sa týka vysporiadania pozemkov (vrátane toho Vášho), je to podobné ako s pozemkami v priemyselnom parku. Musí byť ochota na rokovanie. Ja ju pri súčasnom vedení akosi nevidím.... Ja takéto veci budem chcieť dať do poriadku. Už aj kvôli tomu, aby to nepôsobilo naďalej ako časová mína – nikdy neviete, kedy vás sporné veci dobehnú. Verím, že Vám zatiaľ táto odpoveď postačuje, viac v súčasnej chvíli a z tohto postavenia urobiť nemôžem.
Dobrý deň, ďakujem za otázku. Áno, máte pravdu, vo volebnom programe nie sú presné podrobnosti, ktoré sa týkajú okrajových častí mesta. Ak by boli spomenuté, bolo by toho naozaj veľa, toľko je problémov. Viem o nich, lebo sa s ľuďmi z Čemerného stretávam, mnohí sú moji kolegovia, ale aj tam chodievam. Takže zatiaľ z podnetov, ktoré si zbieram sa považujú podľa obyvateľov dôležité tieto: 1. je potrebné opraviť deformované chodníky Herlianskej ulici, rozšíriť na Sadovej ulici, rozšíriť cestu na Cintorínskej ulici, resp. realizovať štúdiu iného prístupu k cintorínu 2. vytvoriť väčšiu parkovaciu kapacitu v centre Čemerného, vrátane opravy mosta pri cukrárni, ktorý sa zdá byť prejazdmi kamiónov narušený 3. vybudovať minimálne jedno detské ihrisko (vo Vranove ich vybudovali viacero, v Čemernom ani jedno) 4. vypracovať štúdiu a realizovať protipovodňové úpravy pri návalových daždoch nad Sadovou ulicou 5. rekonštruovať a rozšíriť o ďalšie možnosti aktívneho odpočinku futbalové ihrisko pri Topli 6. zvýšiť bezpečnosť kamerovým systémom a hliadkou mestskej polície vo večerných hodinách v centre pri zastávke a pri kostoloch. Navýšiť počet bezpečnostných kamier na tomto území 7. vyžiadať príslušné orgány pre iné riešenie, resp. pre zlepšenie dopravného riešenia pri vyústení cesty z Čemerného pri autoservise. K požiadavkám patrí aj dopyt po kvalitných dátových a internetových službách. Tu plánujeme vybudovať na území celého Čemerného kvalitnú optickú sieť pre potreby pripojenia sa k sieti internet, TV službám ale aj mestskému informačnému systému či digitalizácii a modernizácii mestského rozhlasu. Ďalej by som snáď spomenul v rámci plánu výstavby cyklostrás, dostupnosť obyvateľom Čemerného a to v povodí rieky Topľa a taktiež prepojenie v trase Vechcec – Čemerné – Vranov. Tých námetov a problémov je podstatne viac, len je dôležité si určiť priority a správne načasovanie za účasti výboru mestských častí. Výber poslancov je v nadchádzajúcich voľbách na Vás. Vy viete, či sa doterajší poslanci a primátor osvedčili, alebo to chce zmenu. Je to teda na Vás. Budem v týchto dňoch viackrát v Čemernom a rád príjmem aj ďalšie podnety. Volebný program nie je dogma, dá sa a bude sa upravovať podľa požiadaviek. Dôležité však je, aby to nebol iba program, ale aj reálny plán pre plnenie požiadaviek.
Dobrý deň. Nie je to jednoduchá otázka a nevyriešil ju ani jeden primátor od čias p. Mušku. Ale to nie je dôvod na zakrývanie očí a tvárenie sa, že tento problém neexistuje. Existuje a nielen že sa nerieši, ale naopak stále sa zhoršuje. Obyvatelia Budovateľskej ulice tak majú z niekedy pokojnej časti mesta hotové peklo. Problém chcem riešiť postupne, inak sa ani legálne nedá. Ale chcem ho riešiť. Po prvé: Využijem zákonné prostriedky na kontrolu oprávnenosti bývania v bytoch každou osobou, ktorá sa tam nachádza. Neobstojí výhovorka, že je tam niekto iba na návšteve. Kto tam nemá trvalý pobyt, nemá tam čo hľadať. Verte tomu, že počet „obyvateľov“ sa určite zníži.... Po druhé: Opäť zákonným spôsobom donútim tých, ktorí majú dlhy na nájomnom a službách, aby si ich vyrovnali. Ak nebudú mať naraz, umožním splácanie, hoci dlhšie, ale splácať budú musieť. Hoci aj za cenu brigádnickej práce v prospech mesta. Ale kontrolovanej a presne vyčíslenej. Po tretie: Zmením systém sociálnej práce s touto komunitou. Zamestnanci poverení touto činnosťou budú zodpovedať za merateľné výsledky. Ak to nebudú zvládať, nahradia ich iní, takúto odbornosť v posledných rokoch fakulty doslova chŕlili. Nejde však len o odbornosť, ale predovšetkým o prirodzenú autoritu. Po štvrté: Neprispôsobivý občania NIČ nedostanú zadarmo. Ani opravy, rekonštrukcie, služby. Zásluhovosť je najlepším spôsobom k socializácii. Naopak, tí, ktorí sa naozaj budú snažiť, môžu dostať výhody a prácu v sociálnom podniku mesta. Nebudú všetci rovnako zvýhodnení. Po piate: V spolupráci s kompetentnými orgánmi budem iniciovať časté kontroly, ktorých cieľom bude zisťovať, prečo v dopoludňajších hodinách deti nie sú v škole. A v prípade zanedbávania povinností vyvodiť postihy A samozrejme : zintenzívniť výkon mestskej polície v tejto časti mesta. Všetky tieto opatrenia samozrejme chcem prijať aj v iných, rovnako znevýhodnených častiach mesta – na Rodinnej Oblasti a v Čemernom.
K športu som vždy mal a mám blízko, veď sám som niekedy trénoval dorastencov vo volejbale, pôsobil som vo vranovskom boxe aj futbale, dcéra mi za MŠK hrávala hádzanú. Preto mi na športe záleží, je to zdravá alternatíva využitia voľného času. Ako stredoškolský učiteľ sa stretávam stále častejšie s tým, že stále viac a viac mladých ľudí nechce športovať . Preto treba vytvárať podmienky pre tých, ktorí športovať chcú. A dobré podmienky aj výsledky pritiahnu k športu ďalších. V rámci predvolebného boja sa používajú rôzne unfair spôsoby očierňovania. Zámerne sa šíri o mne medzi futbalovou verejnosťou, že ak by som sa stal primátorom, tak priškrtím peniaze na futbal. Ja ?????!! Veď som roky s vranovským futbalom žil, či už za hlásateľským mikrofónom, či ako funkcionár, krátko aj ako prezident klubu. Je to hrubé klamstvo a účelová lož. Ja len chcem aj v Mestskom športovom klube, aby financie boli použité účelovo, aby sa pri nich nik nepriživoval. A v MŠK aj spravodlivejší systém rozdeľovania peňazí medzi jednotlivé oddiely. Čo sa týka plánovanej výstavby športovej haly: Túto informáciu som sa dozvedel ešte koncom jari tohto roka od trénera hádzanárok Jara Bellu, že sa chystá koncepcia výstavby hál po Slovensku, a medzi prvými halami by mala byť postavená vo Vranove n.T. Neskôr sa cez SOV a radu pre šport táto myšlienka rozvíjala ďalej, až sa dostala aj na predbežné schválenie plochy kde by mala stáť, mestským zastupiteľstvom. Hala by mala mať predbežne rozmer 50 x 60 metrov a podľa mne dostupných informácií by sme my, ako mesto mali dostať túto halu v hodnote 2,2 mil eur, pričom celá suma by išla od štátu. Na plecia mesta by šlo o poskytnutie pozemku a vybudovanie infraštruktúry okolo haly. Časový horizont ešte nie je známy. Ja som na zastupiteľstve iba žiadal to, aby bola rozumne umiestnená, aby ostala ešte plocha na oddychové zelené zóny tak, ako na internete navrhovali viacerí Vranovčania. Ale samozrejme som tento projekt s radosťou podporil. Konečne nejaká investícia „z vonku“. Pevne spolu s vami verím a dúfam, že to nie je iba nejaká predvolebná bublina...
Občiansky kandidát znamená, že kandidát nie je členom žiadnej politickej strany, je nezávislý a podporený vôľou občanov. Práve o tú vôľu a podporu ľudí sa opieram – vyjadrili ju aj svojimi podpismi na petičných hárkoch. V čase, keď som ich začal zbierať, aby som mohol kandidovať na post primátora mesta, bola to len iniciatíva vychádzajúca od ľudí, aby som do toho šiel, aby nastala zmena. Neskôr ma oslovilo KDH a pridali sa ďalšie strany – OľaNO, Sme rodina, Spolu a Nova, s tým, že by ma radi podporili, pretože rovnako cítia, že mesto sa nevyvíja a zaostáva za ďalšími mestami. Preto sa spojili svoje sily v koalíciu, bez ďalších podmienok či požiadaviek. Podpora je navonok vyjadrená tým, že do volieb idem na spoločnej kandidátke piatich demokratických strán. Spája nás program a myšlienky v ňom, ktoré predstavujem, s ktorými sa aj oni stotožnili. Ja si túto podporu vážim, ale zároveň ako občiansky kandidát budem načúvať naďalej predovšetkým ľuďom , svojmu svedomiu a cti.
Mesto potrebuje svoje vízie, smerovanie do budúcnosti. Nie len pomenovať problémy, ale aj priniesť konkrétne riešenia. A to nielen krátkodobé, ale s výhľadom do budúcnosti. A práve na jasnej vízii, konkrétnych spôsoboch, ako ju dosiahnuť. Aj preto sa stretávam s odborníkmi v jednotlivých profesijných oblastiach, s ktorými som spracoval volebný program. A nie je to tradičná omáčka sľubov, ale skutočné konkrétne riešenia v jednotlivých oblastiach. Nazrite doň podrobne – žiadne nereálne riešenia. Pretože sú podrobne prekonzultované s architektom, odborníkom v oblasti informačných technológií, sociálnej oblasti, ekonómom a pod. Šanca realizovať tento program a s týmito odborníkmi však nastane iba vtedy, ak budem zvolený za primátora nášho mesta.
Čím viac kandidátov na primátora mesta, tým väčšia šanca, že sa hlasy „rozbijú“ a vo vedení mesta na ďalšie roky sa nič nezmení. Preto som sa snažil rozprávať s protikandidátmi, navrhol som aj stretnutie s dvomi z nich, aby zvážili možnosť podpory zmeny. Uvedomoval som si túto zodpovednosť ako najsilnejší protikandidát podľa prieskumov a ankiet. K stretnutiu však nedošlo, bolo odmietnuté. Preto sa už sústreďujem len na to, aby som presvedčil voličov o kvalite môjho programu a riešeniach pre naše mesto na najbližšie roky. Verím, že prídu k voľbám aj tí, ktorí už boli skeptickí, že ak naozaj je túžba po zmene, bude omnoho vyššia účasť vo voľbách než zvyčajne. Nekandidujem za poslanca, čo potvrdzuje aj moje odhodlanie popasovať sa s touto výzvou naplno. Nesľubujem nič, len tvrdú prácu, náročnosť na seba aj tvoriaci sa odborný kolektív, žiadne osobné prospechárstvo tak, aby som sa nebál stretávať s ľuďmi v uliciach a mohol im aj po rokoch pozrieť smelo do očí. Záleží mi ako Vranovčanovi na našom meste, želám si, aby naše deti chceli vo Vranove žiť a pracovať.
Zmenu chceme mnohí. No chce to mobilizovať priateľov a známych a prísť k voľbám. Len tak môže zmena nastať. A nemám problém sa stretnúť s Vami aj osobne, napíšte mi do mailu kontakt na Vás, určite sa Vám ozvem, a dohodneme stretnutie. Podnety, pripomienky od ľudí sú veľmi dôležité, často my nevidíme to, čo vidí niekto druhý. Aj na internete sa ako keby roztrhlo vrece s pripomienkami a problémami ktoré trápia ľudí. Mnohé z nich sú opodstatnené a obohatili aj môj volebný program.
Viem, vnímam aj to, čo sa dotýka mladých ľudí, veď sa s nimi denno-denne stretávam, mám k nim profesijne blízko. Dokázal som to aj pred rokmi, keď som založil stredoškolský Rocklet club a dlhé roky ho aj so stredoškolákmi viedol. Preto chcem vytvoriť podmienky pre obnovenie aktivít pre mladých. Kontaktovať napr. prevádzkovateľa zimného štadióna, aby sa mohli niektoré veľké koncerty realizovať aj tam. Neviem, prečo sa zabrzdila rozvíjajúca sa činnosť v klubových priestoroch v Mestskom dome kultúry, ale budem trvať na tom, aby sa využívali tieto priestory intenzívne. Vďaka technológiám Smart City, ktoré plánujem implementovať v našom meste, chcem cez lokálnu internetovú televíziu nechať priestor aj vysielaniu pre mladých a o mladých vo Vranove. Ostatné nápady rád príjmem aj od vás.....

 

 

Ak máte konkrétnu otázku, nebojte sa opýtať:

Určite Vám odpoviem v súkromnej správe! Ak bude otázka zaujímavá aj pre ostatných voličov, zverejníme ju s mojou odpoveďou na tejto stránke.