ALE SPÝTAJTE  SA  NA PRIORITY ČO I LEN JEDNÉHO Z RODINY POSTIHNUTÝCH GAMBLERSTVOM…

O hazarde sa už hovorí dlho a veľa. Snáď nikto nepochybuje o tom, že tí, ktorí spadli do gamblerstva, ale aj ich rodiny, hovoria o obrovskom utrpení a nešťastí. Pre nich je to najväčší problém na svete. Nečudujme sa  – či už alkohol, drogy, ale aj gamblerstvo pretavené do závislostí končí rozpadom rodín, finančnou katastrofou, ale často aj životnými stratami. Možno sa to nezdá, ale závislosť na hraní zaujíma na Slovensku prvú priečku spolu s alkoholizmom. Drogy, či fajčenie sú až za nimi. Podľa prezidenta  Združenia abstinentov v SR P. Podmajerského stojí táto závislosť gamblerov takmer 15 tisíc mesačne. Áno, čítate správne. Viem, nie je to suma, ktorú minie sociálne slabší obyvateľ osady. Hoci aj takých v herniach stretneme strašne veľa. Ale ani oni nie sú od danej sumy ďaleko…. Slovensko vo svetovom rebríčku podľa tzv. indexu neresti zahŕňajúcom spotrebu alkoholu, cigariet a drog, a gamblerstvo je na  18. mieste.  Ďaleko pred nami je napríklad Česká republika, takže sa zdá, že to pre nás nie je až taká horúca téma. Ale je, len je zatiaľ schovaná za dverami herní, a za dverami domácností. Je to časovaná bomba. A aj keď sa to nezdá, od tohto obrovského problému nie je ďaleko ani Vranov.

MNOHÉ BUDOVY V NAŠOM MESTE STRATILI VÝKLADY, OKNÁ. PRELEPENÉ PLOŠNÝMI TAPETAMI UKRAJUJÚ ZO ŽIVOTA MESTA. ALE AJ ZO ŽIVOTOV SAMOTNÝCH.

Vo Vranove na jednej strane vybudujeme za ťažký úver krajšie námestie, na druhej strane však ľudia v ňom stratia obchody, cukrárne, služby. S parkovaním sa nepočíta, veď zaparkovať už tam nebude treba. Niet k čomu. K obchodom s lacným a nekvalitným čínskym tovarom ?  Alebo k herniam ? A kto ich navštevuje ? Samotní Vranovčania ?  Možno aj oni, ale v drvivej prevahe vedú iní návštevníci…  Kým som sa cieľavedome nezačal zaoberať témou hazardu – a áno, priznávam – až v súvislosti s prípravou volebného programu, som ani netušil, aký je vysoký počet herní v našom meste. Volebný program som netvoril sám, bola to skupina ľudí, odborníkov, ale aj požiadavky obyvateľov, ktorých som sa na problémy pýtal. A prekvapila ma aj častá a nástojčivá téma, ktorú som nečakal. Herne. A keď som si vypočul aj dva veľmi smutné rodinné prípady, uvedomil som si, že napriek problémom ktoré v súvislosti s vytláčaním hazardu očakávam, stojí to za to. Je to hodnotách a svedomí. A začal som obchádzať mesto a zisťovať, že herne máme naozaj na každom kroku. Pozoroval som ich klientelu, pohyb okolo. Dnu som nevstúpil, nechcel som vzbudzovať pozornosť. Ale viem, že už pozornosti prevádzkovateľov neujdem. Veď billboardy, program, aj tento blog čítajú aj oni. Je to biznis s veľkými peniazmi. A tam je aj veľký tlak a obrana záujmov za každú cenu. Dôležité je neuhnúť. Dokonca ani bývalému prevádzkovateľovi, ktorý sedel v poslaneckej lavici Vranova a uchádza sa o ňu opäť. Evidentne mu nevyhovuje fakt, že som si zámer vytlačiť hazard z mesta, ako kandidát za primátora mesta dal do svojho volebného programu. A nie na poslednú chvíľu…

ČO S TÝM ?  ZVLÁDNEME ?

Keď sledujeme iné mestá, ako zvládajú boj s hazardom, tak vidíme, že to nie je jednoduché. Veď sa nehrá o fazuľky. Veď aj Bratislava sa stretla s neschváleným a neskôr schváleným VZN, ktoré však zasa zneplatnil súd. Dokonca tam zmizlo z 8 tisíc petičných hárkov proti hazardu odrazu viac ako 3 tisíc. Jednoducho zmizli. Neuveriteľné. Ale sú aj úspešné mestá a obce. Na Slovensku je už 60 miest a obcí, ktorým sa to podarilo, Aj neďaleký Sabinov, či Levoča. Napriek legislatívnej podmienke 30-tich percent obyvateľov podpísaných pod petíciu, či nezmyselnej podmienke, že sa musí preukázať, že herňa narúša verejný poriadok. Jedná sa predsa o veľké peniaze. Ale aj o výťažok pre mesto samotné – veď aj Vranov by prišiel vytlačením hazardu za svoje hranice o minimálne 150  až 180 tisíc eur ročne.  No pri 20 miliónovom rozpočte stačí nájsť len rezervy. Myslím si, že pri súčasnom spôsobe hospodárenia sa tých rezerv nájde omnoho viac.  Otázkou je, ako sa k tomu postavia samotní obyvatelia mesta. Minimálne tretina z nich sa musí svojim podpisom prihlásiť  k zákazu hazardu. Ak tak bude, potom je to už na poslancoch. Viem si predstaviť ten tlak na ich rozhodnutie. No je to o osobnej statočnosti a hodnotách, ktoré uznávajú. Opravujem: UZNÁVAME. Všetci.

Hazard, je skutočným hazardom. S osudom ľudí, celých rodín. Vo Vranove ho nepotrebujeme. Nechceme a nemôžeme nikomu vstupovať do svedomia, ani do ich spôsobu podnikania. Čo však môžeme a chceme, je vytlačiť ho za hranice mesta. Nechceme sa mlčky podieľať na prijímaní noriem, ktoré sa priečia vnútorným hodnotám. Preto budem iniciovať z pozície primátora, ak túto dôveru dostanem, výzvu formou petície. Verím, že v tom neostanem sám. Pridáte sa, Vranovčania?

PS : Viete o tom, že sa pripravuje ďalšia herňa na stanici? V prípade zvolenia, prevádzku takejto herne nepodporím!